Sinds de start van academiejaar 2019-2020 heeft de opleiding communicatiemanagement van Arteveldehogeschool een Engelstalige variant. Studenten kiezen nu in het laatste jaar om verder te gaan met het Nederlandstalige programma, met een brede waaier aan keuzevakken, of om te schakelen naar het Engelstalige programma, met inhouden die communicatie in een bredere internationale context plaatsen. We spraken erover met opleidingscoördinator Mark Verbeke, overtuigd believer van de internationale formule.

Tekst: Sarah Buyle. Foto: Brooke Cagle/Unsplash.

Mark Verbeke: “Het derde jaar International Communication Management (kort ICM) is speciaal bedoeld voor de Vlaamse student die in een internationale professionele context wil werken. We bieden het – in tegenstelling tot veel andere richtingen – bewust pas aan vanaf het derde jaar. Het Engelstalige curriculum bouwt verder op het bestaande Erasmusprogramma Mocoma, de lat ligt zowel inhoudelijk als op taalniveau een stuk hoger. Momenteel zijn er elf Vlaamse studenten in ICM, samen met nog tweeënveertig inkomende Erasmusstudenten. Daar zijn we tevreden mee, we zitten uiteindelijk in ons pioniersjaar. De interesse is er sowieso, want er waren ook al vijf eerstejaars die meteen met ICM wilden starten. Die hebben we uitgelegd waarom we het beter vonden om de opleiding pas vanaf het derde jaar aan te bieden. Tegen dan beheersen de studenten namelijk voldoende hun Nederlands, is het Engelstalig taalniveau meestal al hoog genoeg, en hebben de studenten ook al wat beter zicht op hun eigen sterke punten, interesses en professionele ambities.”

 

ICM: Good to know

  • Voorlopig dus enkel voor derdejaarsstudenten.
  • ICM is gloednieuw: de kans bestaat dat de opleiding nog evolueert en bijvoorbeeld ook al in het tweede jaar zou aangeboden worden.
  • Je kan de opleiding ook volgen als PDT-student[1]. Op het einde van de rit moet je wel alle 60 ICM-studiepunten verworden hebben.

 

Verschillen tussen ICM en COM

COM ICM
Vier keuzemodules met telkens vier vakken om uit te kiezen. Enkel talen (Engels en Frans) als keuzevak
Verdiepend: de keuzevakken maken het curriculum specifieker en sluiten aan bij interesses. Verbredend: internationale inzichten en vaardigheden verwerven.
Drie jaar Nederlandstalig met taalvakken. Twee jaar Nederlandstalig met taalvakken en laatste jaar Engelstalig.

Gelijkenissen tussen ICM en COM

Mark Verbeke: “Bij ICM zijn internationale stages een must, maar dat wil niet zeggen dat een stage in België niet kan. Je kan altijd kiezen voor een internationaal bedrijf in België of je kan gewoon naar Wallonië. Ook COM-studenten kunnen een internationale stage doen: er zijn al enkele bedrijven te vinden in de database van de school, zowel internationaal als Vlaams of Brussels. In ICM moet het afstudeerproject een internationaal project zijn, COM-studenten kunnen kiezen tussen een Vlaams of een internationaal project.

In beide opleidingen vind je verder vakken als Brand en Event; bij COM maken die deel uit van een keuzemodule, bij ICM zijn ze vast deel van het curriculum.”

 

ICM + COM!

Als je zelf twijfelt tussen het een of het ander, is het altijd een optie om gewoon beide opleidingen na elkaar te doen. Dus eerst drie jaar COM afwerken en dan voor een extra jaar ICM gaan. Iets wat ik persoonlijk alvast sterk overweeg…

Nog meer weten over ICM? Klik hier.

 

Curriculum Nederlandstalig programma 19-20

 

Curriculum Engelstalig programma 19-20

[1] Persoonlijk Deeltraject: wanneer je vakken van meerdere jaren combineert.