Net zoals overal elders is communicatie een basisbegrip in sportclubs. Goede communicatie in en door sportclubs is van cruciaal belang. Het zorgt ervoor dat te vermijden fouten niet gemaakt worden, conflicten niet plaatsvinden en het verhoogt de betrokken- en tevredenheid bij je leden.

Tekst: Manon Herreman. Photo by Vince Fleming on Unsplash.

Meer dan training geven alleen

De trainer is de bron van communicatie in een sportclub. Hij is vaak de tussenpersoon tussen het bestuur en de spelers. Hij moet ook alles op tijd meedelen aan zijn spelers. Is er zaterdagmiddag wedstrijd, dan is het aangewezen dat vrijdagochtend iedereen die er moet zijn, op de hoogte is gebracht.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook omgekeerd. Als speler is het belangrijk om de trainer op tijd op de hoogte te brengen als je niet aanwezig kan zijn, zodat hij een vervanger kan voorzien.

Een belangrijk onderdeel van communicatie is dat je als trainer luistert naar je spelers. Zij moeten steeds luisteren naar de afspraken en richtlijnen van de trainer, maar vinden het belangrijk dat ze zelf ook gehoord worden. Zo voorkom je conflicten en zal het tot betere prestaties leiden.

Scoor met je communicatie

Een sportclub moet over verschillende zaken communiceren en vooral, het moet naar verschillende doelgroepen communiceren.

  1. Je wil nieuwe leden aantrekken door de naambekendheid van je club te verhogen. Dat kan je doen door initiatieven zoals “vriendendag” of door mee te doen aan “week van de sportclub”.
  2. Je moet communiceren naar je bestaande leden. Daarbij gaat het over regels en afspraken die nageleefd moeten worden, maar ook over evenementen die plaatsvinden. Zo willen je leden op tijd weten waar en wanneer de jaarlijkse barbecue zal zijn en wanneer de wijnactie begint en
  3. Tot slot communiceer je als club ook met de pers zoals voor een artikel in de sportkrant. Je wil je spelers in de kijker zetten maar onrechtstreeks wil je ook naambekendheid creëren.

Communicatie is de sleutel tot succes. Zonder goede communicatie mag je team kampioen zijn op het veld, de inhoud en beleving van je club zal het grootste werkpunt zijn.