De hogescholen in Vlaanderen delen dezelfde passie voor maatschappelijk engagement. Natuurlijk willen zij het goede voorbeeld geven aan hun studenten. Terecht, want zij kunnen een belangrijk verschil maken in onze toekomst.

Tekst: Robbe Denayer en Alexandra Gulix. Foto: Arteveldehogeschool (klimaatmars 2018).

Vlaanderen telt zo’n zestien hogescholen. Zij zetten zich, ieder op hun manier, in voor onze maatschappij. De meeste beleidsplannen vertellen ons dat maatschappelijk engagement een cruciale waarde is. Niet alleen in het plan, maar vooral praktijkgericht. Dat laatste is nog een waarde die de hogescholen delen.

Gemeenschappelijk engagement

Sommige hogescholen pakken het klein aan maar willen wel een grote boodschap overbrengen. LUCA in Brussel deelt wekelijks vers fruit uit aan hun studenten. Geen fruit uit de Delhaize, maar van lokale boeren. Zo willen zij de leerlingen bewust maken van lokale boeren en uiteindelijk stimuleren om bij hun aankopen te doen. De Erasmushogeschool in Brussel en de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen doneerden afgelopen jaar massaal bloed aan Het Rode Kruis. Beide scholen hebben met deze actie een verrassend groot deel van hun studenten overtuigd. Een ander mooi voorbeeld is dat van Thomas Moore in Mechelen. Studenten hebben er samen met hun leerkrachten de Speelfiets bedacht. Deze fiets reed rond Mechelen gedurende een aantal dagen en zat boordevol leerrijke boeken en spelletjes. De Speelfiets was een groot plezier en verrijking voor de kleuters. Vooral de ouders waren onder de indruk. Studenten spraken hen aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk naar school te laten gaan. Bij PXL zijn studenten ‘vrijwillig’ gaan bijzitten tijdens de verkiezingen van afgelopen jaar. Vrijwillig was wel relatief, omdat ze hiermee 2 van de 100 punten konden verdienen voor het vak professionele expertise.

Andere hogescholen zoeken een externe uitdaging om de maatschappij te ondersteunen. Zo zijn de leerlingen van de Vives Hogeschool in Brugge in het kader van Zuiddag gaan werken op verschillende campussen. Er stonden hen uiteenlopende jobs te wachten: helpen met de poetsploeg, meewerken in de keuken of het vervullen van andere logistieke taken. Ook het secretariaat kon rekenen op de helpende hand van de studenten. Het loon dat ze verdienden, stonden ze af aan een jongerenproject in het Zuiden.

In de regio Gent sprak de HoGent al haar studenten aan met een algemene oproep voor de Warmste Week. Ze motiveerde hen om zoveel mogelijk medestudenten te verzamelen om creatieve initiatieven uit de grond te stampen. De studentenraad stond paraat om vragen te beantwoorden en leidde alles in goede banen. De studenten van Odisee willen met een project van vrijetijdsbuddy’s minderjarige vluchtelingen helpen in onze maatschappij. Ze zorgen ervoor dat de jongeren begeleid worden op hun niveau en assisteren hen bij alledaagse taken. De leerlingen doen dit in samenwerking met de vzw Minor-Mikado.

Arteveldehogeschool

Ook Artevelde is ervan overtuigd dat iedere richting zijn steentje kan bijdragen. De opleiding Officemanagement wordt meestal niet aan maatschappelijke engagement gelinkt, maar volgende projecten bewijzen het tegendeel. Studenten staan in voor de fundraising van een Afrikaans project. Samen met een vzw bouwen ze elektriciteitsnetwerken in Afrikaanse dorpen zodat ze voorzien zijn van licht. Anderen hebben samengewerkt met een organisatie die sportevenementen, beurzen en festivals toegankelijk maakt voor mindervaliden of mensen met een handicap.

De Gentse hogeschool ziet de sociale engagementen als een win-winsituatie omdat het de leerlingen een stap dichter bij het werkveld brengt en de maatschappij er wel bij vaart. In samenwerking met verschillende organisaties wil Artevelde zijn studenten inzetten als frisse inspiratiebron voor een brede waaier van projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: asielopvang in vrijstaande lokalen, Climate Factory en kinderen uit kwetsbare gezinnen hulp aanbieden.

Ieder jaar helpen studenten uit verschillende richtingen bij het ‘healthy athletes programma’ waarbij deelnemers van de Special Olympics gescreend worden op 7 gezondheidsdomeinen. Studenten audiologie en podologie dragen hun steentje hiertoe bij met het onderzoeken van het gehoor en de voeten van de atleten. Leerlingen krijgen een extra oefening en bieden gratis hun expertise aan.

In de richting Leraar secundair onderwijs krijgen studenten de kans om kennis te maken met buitenlandse personen die zich inburgeren bij ons. Voor het opleidingsonderdeel ‘urban education’ moeten ze in contact komen met mensen die een migratieachtergrond hebben. De bedoeling is om de inwijkelingen onze cultuur te laten beleven en hen op pad te helpen in onze maatschappij. De studenten vergroten hiermee hun empathisch vermogen en de voeling met andere culturen.

Naast zelf actie ondernemen, wil Artevelde zijn studenten als steun gebruiken voor andere organisaties/verenigingen met sociale doelstellingen. De laatstejaarsstudenten van Crossmedia-ontwerp ontwikkelen een huisstijl voor vzw’s die er zelf geen financiële middelen voor hebben. De studenten begeleiden de vzw’s van denkfase tot het uiteindelijke huisstijlhandboek. Dankzij deze vorm van branding kunnen de vzw’s meer bekendheid verwerven.

Artevelde stampte dit jaar verder een concept uit de grond dat milieugericht werkt. De climate factory is een samenwerking waarbij lesgevers, studenten en externen brainstormen over de klimaatvraagstukken binnen Artevelde. Voor iedere bijeenkomst kunnen de deelnemers stemmen op hun favoriete thema’s. Energievreters, duurzame voeding en zero waste kwamen al aan bod en meer interessante projecten volgen.

Sinds 2015 ondersteunen studenten uit de lerarenopleidingen kinderen uit kwetsbare gezinnen. Studenten kleuteronderwijs gaan voorlezen in anderstalige gezinnen. Ouders die hun kinderen niet kunnen helpen bij het huiswerk krijgen begeleiding van studenten secundair onderwijs.