Blockchain is de technologie achter de Bitcoin, de meest bekende cryptomunt. Vergelijk het met een grootboek waarin enorm veel gegevens genoteerd staan. Het is de drijvende kracht die alle Bitcoin gebruikers met elkaar verbindt. Iedereen krijgt een kopie van deze database en alle kopieën worden constant met elkaar vergeleken en geverifieerd. Eens de data in het grootboek of de blockchain staat, kan niemand het nog veranderen. Dit maakt het zeer veilig en transparant. Wat jij er als communicatieprofessional aan hebt? Ik leg het je even uit.

Tekst: Bern Moerman. Foto: Shutterstock.

Adverteerders

Er zijn nu al verschillende platformen die opduiken, zoals BAT, Mad Network en Nexus Social, die ons een idee willen geven over hoe sociale media er in de toekomst uit kan zien. Via deze platformen verandert men hoe advertentieruimte ingekocht, bezorgd, gemeten en gewaardeerd wordt. De blockchain achter die platformen kan ook controleren wanneer een interactie van een bot of een mens komt. Zo worden advertentieresultaten zuiverder.

Gevolg: meer vertrouwen bij de adverteerders én de consumenten. Het laat ook toe dat er direct gecommuniceerd wordt met online publishers via de blockchain. Dit schakelt de tussenpersoon uit. Ook in de financiële wereld kan de tussenpersoon uitgeschakeld worden. Hier zijn het de banken die dan zouden verdwijnen, aangezien er geen nood meer is aan een gecentraliseerde instantie die ons geld beheert.

Los daarvan is het mogelijk voor consumenten om meer controle te hebben over welke data ze delen en met wie. De toenemende problemen rond privacy en eigendomsrecht is iets wat hiermee kan opgelost worden.

Sociale media

Er zijn uiteraard ook andere toepassing mogelijk. Het sociale netwerk Steemit betaalt zijn gebruikers om content te creëren. De andere gebruikers bepalen hoeveel iemand betaald krijgt op basis van de populariteit van een post en het aantal ‘upvotes’ of ‘downvotes’. Het geeft gebruikers de kans om beloond te worden voor een goed stuk content en op deze manier vermijd je de zogezegde ‘shitposts’. Dat zijn posts waar duidelijk geen werk ingestoken zijn en die geen meerwaarde zijn voor het netwerk. Wat ook mogelijkheden biedt, is het betalen van consumenten voor hun data. Op deze manier gebruiken bedrijven alleen maar de data die de mensen ter beschikking willen stellen tegen een bepaalde prijs.

Sociale controle voor merken

Wanneer bedrijven een blockchain zouden gebruiken om de herkomst en authenticiteit van hun producten bij te houden, kan je zien of een product wel degelijk duurzaam gemaakt is. Zo kan er een vorm van sociale controle voor bedrijven en merken ontstaan. Een merk dat transparant en eerlijk in zijn schoenen staat, zal sneller het vertrouwen winnen van mogelijke klanten. Het bijhouden van deze informatie kan inspelen op het merkverhaal. Consumenten zien dat een bedrijf effectief met duurzame materialen werkt en werknemers goede werkomstandigheden bieden. Dat bedrijf zal dan beter gewaardeerd worden.

De b2b-sector kan hier ook van profiteren. Via een blockchain een contract opstellen, garandeert dat er later geen misverstanden ontstaan. Het contract kan niet eenzijdig aangepast worden, er zijn altijd de twee partijen voor nodig. Deze contracten zijn ook handig wanneer een merk beroep doet op een influencer. Momenteel zijn de regels hieromtrent zeer onduidelijk. Met een contract via blockchain zou alles veel duidelijker worden.