“71% van de incidenten is nooit gemeld. Waarom? Omdat als vrouwen dit melden worden ze gezien als leugenaars en onruststokers. Ze worden vernederd, gekleineerd en gedegradeerd. Het melden van seksuele intimidatie is vaak het einde van je carrière.” Harde woorden in de Ted Talk van Gretchen Carlson. De ex-Miss America vertelt over haar ervaringen met seksuele intimidatie in de professionele wereld en legt uit hoe ze een heuse emancipatiebeweging tot stand bracht.

Tekst: Stan Detré. Photo by Mihai Surdu on Unsplash.

De geboorte van #MeToo

Seksuele intimidatie op de werkvloer heeft zeer veel media-aandacht gekregen de afgelopen jaren. De uitdrukking ‘me too’ verscheen de eerste keer op Twitter in 2017 nadat de bekende filmproducent Harvey Weinstein door minstens tien vrouwen werd aangeklaagd voor seksuele intimidatie op de werkvloer. Intussen is de term uitgegroeid tot een wereldwijde beweging voor vrouwen om naar buiten te komen met hun verhalen over seksuele intimidatie.

“With this particular man, he spent most of the day helping me and I thought, ‘Wow, this guy’s being so nice,’ ” she recalls of one instance. “We went to dinner and we were in the backseat of a car … and before I knew it he was on top of me and his tongue was down my throat. I quickly got out of the car and I was flustered and started sobbing. And I remember being inconsolable and thinking, ‘Well, I’ll never speak to him again.’ And I didn’t.” Gretchen Carlson

Genderkloof

Seksuele discriminatie is een onderdeel van een veel groter probleem op de werkvloer, namelijk de genderkloof. Deze stelt dat vrouwen systematisch minder hoge functies krijgen, minder betaald worden voor hetzelfde werk als mannen en hun meningen minder van belang zijn bij beslissingen. Talloze onderzoeken bewijzen dit fenomeen. Learn How To Become ondervond via een survey dat vrouwen, voor dezelfde functie, slechts 82% van de loon van mannen krijgen. Seksuele intimidatie is het gevolg van tekort aan respect bij mannen voor vrouwen op de werkvloer.

Een kwestie van macht

Seksuele intimidatie draait niet om seks. Het draait om macht. Die macht terugnemen, is het doel. Waarom komen niet meer vrouwen naar voren met hun verhaal? Vaak omdat ze in de professionele wereld worden afgeschilderd als geldwolven of zelfs mentaal ziek. Vaak verliezen ze hun job omdat ze naar voren komen. De manier waarop die macht kan worden teruggewonnen, is niet zo gemakkelijk.