Als topsporter weet ik zelf heel goed wat een uitdaging het kan zijn om naast sporten ook nog te studeren, omdat al meer dan de helft van je tijd naar je sport gaat. Hoe krijg je dan in je volle agenda nog tijd om een taak in te dienen? Wat moet je doen als je op de dag van je examen afwezig bent door een wedstrijd of stage? Hoe krijg je het gewoon allemaal geregeld?

Tekst: Kassandra Ndoutou Eboa Missipo. Foto’s: Red Flames en Arteveldehogeschool.

Hoe succesvol een studerende topsporter ook kan zijn, de combinatie is niet altijd even makkelijk. Daar kan ik aardig over meepraten. Ik voetbal zelf op nationaal niveau bij KAA Gent Ladies en daarnaast ook op internationaal niveau bij de Red Flames, ons Belgisch vrouwenvoetbaleftal. Dat betekent dat ik wekelijks zes keer per week train en ook nog een wedstrijd speel. Verder word ik maandelijks opgeroepen door de nationale ploeg voor trainingen en internationale wedstrijden. Ik ben dus eigenlijk zeven dagen op zeven bezig met mijn sport. Hoe ik dan nog tijd vind om te studeren? Een goede planning én een topsportstatuut hebben helpt.

Via het topsportstatuut bieden hogescholen en universiteiten extra faciliteiten aan atleten, zodat ze hun sport kunnen combineren met hun studies. Het aanbod varieert van school tot school. Info daarover kan je navragen bij de topsportcoördinator binnen de instelling. Iedere hogeschool of universiteit heeft zo ook haar eigen normen om al dan niet een topsportstatuut te verlenen. De aanvraag van je topsportstatuut moet je natuurlijk altijd motiveren. Je moet dus vertellen hoeveel stages en wedstrijden in het buitenland je ongeveer zal hebben, welke trainingsuren onverenigbaar zijn met je studies, enzovoort. Op die manier is het voor je school gemakkelijker om in te schatten welke faciliteiten je als sporter nodig hebt. Eens je aanvraag goedgekeurd is, zijn dit de belangrijkste voordelen.

(lees verder onder de foto)

1. Gewettigde afwezigheid

Je mag afwezig zijn tijdens onderwijsactiviteiten, als de reden van afwezigheid verband houdt met je bijzonder statuut. Dat betekent dat je steeds de verantwoordelijke lesgever eerst op voorhand verwittigt en duidelijke afspraken maakt.

2. Deadlines uitstellen

Je mag indien nodig en mogelijk deadlines voor een taak verleggen. Dit moet je altijd doen in samenspraak met je docent en meestal zal die je een nieuwe deadline voorzien. Als er een probleem zou zijn, bijvoorbeeld in geval van onenigheid, neemt de directeur van je school de definitieve beslissing.

3. Examens verplaatsen

Hier moet je eerst in overleg met de diversiteitscoach van je universiteit of hogeschool de verschillende mogelijkheden overlopen om een examen te verplaatsen. Vervolgens zal je je examen kunnen maken op de voorziene inhaaldag. Hiervoor zal de examinator en het examensecretariaat op de hoogte worden gebracht.

4. Vervangtaken

Als het voor jou onmogelijk is om bepaalde groepstaken af te werken, omdat je bijvoorbeeld net veel in buitenland zit voor je sport, dan kunnen je groepstaken vervangen worden door individuele taken. De deadlines en modaliteiten zijn dan weer af te spreken met de docent.

Sport je zelf, maar ben je niet helemaal zeker of je in aanmerking komt voor een topsportstatuut? Neem dan contact op met je schoolsecretariaat.

Voor meer informatie over een topsportstatuut kan je deze link raadplegen.

En in dit filmpje leg ik zelf nog even alles kort uit!