De studierichting communicatiemanagement aan Arteveldehogeschool Gent is razend populair. Jaarlijks stijgen het aantal inschrijvingen en onlangs is de opleiding zelfs verhuisd naar de nieuwe campus Leeuwstraat. Maar wat opvalt, is dat het merendeel van de studenten die er rondlopen meisjes zijn. 

Tekst: Olivia Willems. Foto: Arteveldehogeschool.

Het was het begin van het nieuwe academiejaar en ik bevond mij samen met mijn medestudenten uit schijf 3 in één van de aula’s van onze campus voor een infomoment. Mijn beste vriend Brecht stuurde me een berichtje dat hij aangekomen was. Ik keek links en rechts, maar zag enkel meisjes zitten in mijn rij. Op goed geluk draaide ik mij om en begon ik over het hele auditorium te zoeken. Plots besefte ik dat niet enkel Brecht onvindbaar was, maar dat er algemeen nauwelijks jongens te bespeuren waren.

1 op de 3 studenten is mannelijk

Van opleidingscoördinator Mark Verbeke kreeg ik de inschrijvingsdata van het huidige academiejaar. In september dit jaar beslisten 227 jongeren zich in te schrijven voor de opleiding communicatiemanagement aan Arteveldehogeschool. Slechts 75 ofwel 33% hiervan zijn jongens. De grafieken tonen ook aan dat dit absoluut geen nieuw fenomeen is. Doorheen de jaren zijn er telkens minder inschrijvingen van jongens dan van meisjes.

Kiezen voor verwante opleidingen

Waar hebben al die mannen zich dan verstopt? Voor welke richtingen kiezen ze dan wel? Of zijn mannen over het algemeen minder geïnteresseerd in communicatie? Blijkbaar kiezen jongens eerder voor verwante opleidingen in plaats van voor communicatiemanagement zelf. Zo is er wel een erg grote instroom bij richtingen als grafische en digitale media, (internationaal) bedrijfsmanagement en journalistiek.

Vooroordelen

Uit interviews met mijn medestudenten komen er nog enkele andere oorzaken naar voor. Zo is communicatie bij het grote publiek gekend als een heel algemeen vakgebied, waarbij niemand echt goed kan beschrijven wat de concrete inhoud is. Later influencer willen worden, de functie van moderator innemen tijdens een discussie en graag verhaaltjes vertellen zijn eigenschappen die eerder aan vrouwen dan aan mannen toegeschreven worden. Dat zijn schoolvoorbeelden van foutieve stereotypen die leven rond communicatie én dringend de wereld uit geholpen moeten worden als men voor de opleiding meer jongens wil aantrekken.

Belang van gemengd onderwijs

Een school waar evenveel jongens als meisjes aanwezig zijn, is bevorderlijk voor zowel de sociale als educatieve ontwikkeling. Zo worden bestaande rolpatronen doorbroken, alsook het stimuleren van de vooruitgang van de interpersoonlijke skills van jongeren. Bovendien leren beide geslachten op een respectvolle manier met elkaar in discussie gaan en samenwerken in een professionele omgeving, wat hen goed voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Conclusie

De oorzaken waarom jongens minder geneigd zijn om voor communicatiemanagement te kiezen zijn erg divers. Ze weten niet precies wat de inhoud van het curriculum zou zijn, kiezen sneller voor verwante opleidingen en worden doorgaans niet aangemoedigd door de reacties uit hun omgeving.

Interesse in communicatiemanagement? Hier vind je alle info over onze opleiding